Βόρεια Ταιλάνδη - Θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ομορφές ημέρες που μας προσφέρατε - Επιστολή Πελατών στις 09/02/08 | Cel Tours Α.Ε.